หน้าหลัก ข่าวสาร/กิจกรรม
บริษัท ธรรมดี เคมิคอล จำกัด (VPROOF) โดยคุณณัฐพงษ์ ประพันธ์ศรี ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์
      บริษัท ธรรมดี เคมิคอล จำกัด (VPROOF) โดยคุณณัฐพงษ์ ประพันธ์ศรี ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์
."Thailand Ranking Circuit 2019" สนามแข่งขันที่ 4 ณ สถาบันฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ "Northern Snooker Academy"
จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณกับทางสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมกีฬาสนุกเกอร์ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ให้ทางบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันครั้งนี้

Copyright © DHAMDEE CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved