หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลบริษัท (Company Profile)

บริษัท ธรรมดี เคมิคอล จำกัด เป็นที่รู้จักกันในฐานะ ผู้ผลิต และจำหน่าย สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า VPROOF

ด้วยประสบการณ์ทางด้านเคมีภัณฑ์มากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะสร้างความเชื่อมั่น ในคุณภาพสินค้า และบริการ เพื่อเสริมคุณค่าให้องค์กรของท่าน
 
  • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเรายังคงคำนึง ถึงชีวอนามัยอีกประการหนึ่ง ด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น
  • บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ทางเทคนิค ในด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า
Copyright © DHAMDEE CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved