ข่าวสาร/กิจกรรม
บริษัท ธรรมดี เคมิคอล จำกัด (VPROOF) โดยคุณณัฐพงษ์ ประพันธ์ศรี ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์
VPROOF 801 Liquid Hardener น้ำยาเพิ่มความแข็งแกร่งและกันซึมให้กับพื้นคอนกรีต
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่

Copyright © DHAMDEE CHEMICAL CO.,LTD. All Rights Reserved